6

Paweł Giza

Tam nic nie ma
Tam nic nie ma – to książka jednej kopii. Dzieło, które powstało w ramach warsztatów Warsztaty w Drodze 3...

| ALL | Portfolio

sq_giza.jpg