PONTON

Po(nad) nami

Magda Pacek

Praca składa się z czterech elementów: wydruku cyfrowego, dwóch lightbox-ów, rzeźby oraz dźwięku. Punktem wyjścia do stworzenia pracy było poszukiwanie kości mamuta, które zostały odnalezione ok. 50 lat temu we wsi Skaratki. Na miejscu spotkaliśmy pana Wacława (mieszkańca oraz byłego Sołtysa wsi), który okazał się być świadkiem odkrycia. Pan Wacław zabrał nas na niegdysiejsze stanowisko archeologiczne i zrelacjonował nam proces wydobycia kości ze stawów.

Widok wystawy Szklarnia DWA Szkoła Filmowa w Łodzi. Wydruk cyfrowy, 200x90cm + rzeźba z gipsu + dźwięk na słuchawkach
rzeźba: gips + czarny pigment do betonu + gwoździe, 28x10cm
Lightbox
Dźwięk: fragmenty rozmowy ze świadkiem zdarzenia

Wystawa "WQ49+7R" po warsztatach "W drodze" 4

WQ49+7R oznacza miejsce spotkania 8 różnorodnych postaw twórczych ze Szkoły Filmowej w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Artystycznego z Poznania. Między 12 a 15 września dyskutowaliśmy o fotografii, prezentowaliśmy najciekawsze projekty, w kontekście rozwoju dalszej artystycznej drogi wymienialiśmy się doświadczeniem widzenia i odczuwania. Na terenie Województwa Łódzkiego każdy z nas szukał „miejsca i tematu” dla siebie. Niektórzy intensywnie podróżowali, odwiedzając zaplanowane miejsca, inni woleli się zgubić i szukać na peryferiach. Droga to nie zawsze podróż z punktu A do B, według trasy jaką podpowiada głos z telefonu. To często myśli odbijane jedna od drugiej lub podążanie za wstającym księżycem w noc pełni. Marcela Paniak, jedna z uczestniczek warsztatów i prezentowanej wystawy, tak skomentowała tytuł: „WQ49+7R to abstrakcyjna nazwa, która pasuje do naszej różnorodności, a jak wiadomo, że tyczy się mapy, to kojarzy się z drogą i ludźmi. System Open Location Code dzieli mapę na fragmenty, z których składa się cały nasz glob. Czyli jak my – wszyscy jesteśmy inni, a jednak razem rozmawiamy o sztuce i fotografii”.

Bartłomiej Talaga
Piotr Zbierski