Aleksandra Pawłowska

(Prze)jaśnienia
Tytułowe (Prze)jaśnienia odwołują się do dostrzegalnych momentów w rzeczywistości, która wraz z upływem czasu się zmienia: jak autor, jak...

| ALL | 2012-2017 Portfolio

sq_01_Przejasnienia-A.Pawlowska-1.jpg
sq_02_Przejasnienia-A.Pawlowska3.jpg
sq_03_Przejasnienia-A.Pawlowska3.jpg