Dawid Szablewski - Biografia

Porusza się w obrębie sztuk wizualnych, najczęściej sięgając do grafiki, malarstwa i fotografii. Absolwent wydziału grafiki i malarstwa łódzkiej ASP – dyplom w pracowni malarstwa u prof. Tomasza Chojnackiego oraz w pracowni sitodruku u prof. Agaty Stępień. Aktualnie studiuje na wydziale operatorskim w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W swojej pracy balansuje na granicy dokumentu i inscenizacji, często żonglując pojęciami prawdy i fałszu.

Dawid Szablewski

Autostrada Wolności

Ciągle goniąc pomiędzy miastami, nie myślimy o tym, co znajduje się za ścianą ekranów dźwiękochłonnych, ani jak wyglądała kiedyś przestrzeń zawłaszczona przez infrastrukturę autostrad. Cykl fotografii jest opowieścią o porzuceniu pędu codzienności i poszukiwaniu tego, co niezauważalne. Podróżując, unikam wielkich arterii komunikacyjnych, dzięki czemu odnajduję miejsca i ludzi, poznaję inny świat, choć wcale nieodległy.

Paradoksalnie, ucieczka przed trasą A2 (Autostrada Wolności), biegnącą nieopodal mojego domu, zaprowadziła mnie na Kujawy, Dolny Śląsk, Podlasie i Mazury.

Wszystkie
prace