Kamila Winnicka - Biografia

Ur. 1995, absolwentka Akademii Fotografii w Warszawie (2014-2015) oraz PWSFTviT w Łodzi (2015-2020). Poprzez swoje projekty najczęściej stara się opowiadać historie – zarówno te prawdziwe jak i wymyślone. W tym celu posługuje się różnymi środkami i mediami, takimi jak fotografia, wideo, instalacja czy pisanie tekstów.

W maju 2019 roku została finalistką 18. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii, czego efektem był udział w wystawie w Muzeum nad Wisłą w Warszawie. Jej prace wystawiane były także w ramach innych wystaw grupowych m.in. w CSW w Toruniu (“Wystaw się w CSW” 2019 i 2020), na Fotofestiwalu w Łodzi (“/Fas/” 2018) oraz Interphoto w Białymstoku (“Zona 0.19” 2017).

Kamila Winnicka

Kwerenda M.

Bo nic się tak nie przyczynia do uspokojenia umysłu jak zdecydowany cel – najlepszy punkt zaczepienia dla duszy i niczym nie zaślepionego intelektu.
Mary Shelley, Frankenstein

“Kwerenda M.” jest performatywnym zapisem przeprowadzonego przeze mnie wielomiesięcznego śledztwa. Krok po kroku, za pomocą ekranu mojego komputera, przedstawiam każdy zgromadzony dowód, materiał i przedmiot. W ten sposób odtwarzam drogę, jaką przebyłam idąc tropem M., drogę prowadzącą do ujawnienia prawdy o wydarzeniach z lata 2016 roku.

Wszystkie
prace