Maciej Telka - Biografia

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Ukończył również studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na kierunku Nauki Polityczne. Sztuka konceptualna, mistyka oraz abstrakcja jest głównym obszarem moich zainteresowań. Głównie tworzę w technice fotograficznej. Jej szeroki zakres daje mi duże możliwości eksploracji wyżej wymienionych dziedzin. Korzystanie z eksperymentu, nauki oraz mistycyzmu daje mi dużą możliwość wypowiedzenia się na tematy dotykające otaczającej rzeczywistości. Dodatkowo dzięki wszechstronności fotografii jestem w stanie wykorzystywać techniki bezkamerowe, pracę na negatywach itp., co daje mi dużą wolność w mojej pracy.

Wystawy zbiorowe:
– Pola transmisji energetycznej, Galeria Pauza, Kraków
– Pod włos, Interphoto, kurator: Hubert Humka, Białystok
– Pola energetyczno-transmisyjne, Apteka Sztuki, kurator: Katarzyna Haber Warszawa
– Przegląd portfolio Miesiąc Fotografii w Krakowie 2019, Kraków
– Przegląd portfolio „Fundacji Sztuki Nowoczesnej ING”, Łódź
– „Art Bibuła. Festiwal zinów, photobooków i małych wydawnictw”, Galeria Rondo Sztuki, Katowice
– „Expressivitat” – Osbili Gallery, Berlin
– Desa Unicum – Aukcja dla „Sztuka teraz”
– „Sztuka teraz”, Muzeum Narodowe w Krakowie
– „Salony fotografii”, Akademia Sztuk Pięknych w Dreźnie, Kurator: prof. Janusz Tylman
– „38” – Wystawa studentów studiów zaocznych Szkoły Filmowej w Łodzi, Kurator: prof. Janusz Tylman, Studio Bank, Warszawa
– Wystawa Studentów Szkoły Filmowej w Łodzi, Kurator: prof. Janusz Tylman, prof. Tomasz Komorowski, Linhartovy, Czechy
– „Salony fotografii”, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, Kuratorzy: prof. Janusz Tylman i Jacek Laube, Wystawa towarzyszy Międzynarodowemu Festiwalowi Fotografii w Łodzi
– „Bez Nazwy”, Ośrodek Działań Artystycznych, Kurator: Tomasz Komorowski, Piotrków Trybunalski

Maciej Telka

Mistyka barw

Projekt bezpośrednio dotyka tematu percepcji i przestrzennego oddziaływania barw. Na podstawie teorii Johannesa Ittena (ur.1888 – 1967) stworzyłem instalację mającą za zadanie pozwolić odczuwać widzowi przestrzenne oddziaływania barw w zestawieniu z kształtami.

Johannes Innet jako wykładowca Bauhausu prowadził autorski program nauczania. W swoich wykładach podejmował tematykę barw. “Podejście Ittena do barwy jest uniwersalne i mistyczne, wynikało ono z jego postawy filozoficznej. Artysta interesował się nie tylko myślą europejską, ale również filozofią i religiami Dalekiego wschodu. Nie obce mu były dzieła mistyków”*. Itten w naukowych teoriach przypisywał konkretnym barwą szczególne cechy. Łączył je z konkretnymi kształtami w celu nauki malarstwa adeptów Bauhausu. Tłumaczył zestawianie barw z określonymi kształtami.

Na instalację składa się seria fotografii oraz prostopadłościan emanujący barwą. W pierwszym pomieszczeniu znajduje się prostopadłościan emanujący barwą, który posiada wbudowanym systemem z czytujący w czasie rzeczywistym barwę jaką w danym momencie emanuje sześcian. Informacja cyfrowa przekształcana jest na dźwięk słyszalny w przestrzeni galerii. Zadaniem prostopadłościanu/lightboxa jest wyostrzenie percepcji widza i zwrócenie uwagi na duchowy aspekt oddziaływania barw. W drugim pomieszczeniu znajdują wielkoformatowe abstrakcyjne fotografie skonstruowane z wykorzystaniem teorii Johannesa Ittena. Fotografie są efektem mojego przetworzenia idei i badań jakie J. Itten prowadził na temat barw. Posługując się tymi teoriami starałem się syntezować je w postaci fotografii mających za zadanie poszerzenie percepcji widza w obrębie koloru.

Dodatkowo w pomieszczeniach znajdują się wydrukowane książki z fotografiami ilustrującymi ćwiczenia oddechowe. Uczestnicy mogą je zabrać ze sobą do domów w celu praktykowania ćwiczeń.

Podczas swojego badania dotyczącego Johannesa Ittena i jego sytemu nauczania natrafiłem na informację o praktykowaniu przed zajęciami z teorii barwy ćwiczeń oddychających. Wynikały one z fascynacji przez J.Ittena Mazdaizmem. Ćwiczenia miały za zadanie poszerzać świadomość studentów i dawać im szczególną właściwość lepszego odbioru sztuki. Poszukiwania na temat dziś zapomnianej filozofii Mazdaizmu doprowadziły mnie do odnalezienia w zbiorach Biblioteki Narodowej książki (rok 1925) opisującej ćwiczenia oddychające mająca na celu poszerzenie świadomości, jak również utrzymanie dobrego zdrowia. Z dużym prawdopodobieństwem jest to ten sam system ćwiczeń oddychania, który J. Itten praktykował ze swoimi studentami. Postanowiłem dokonać eksperymentu i rozpocząć praktykowanie 7 stopni ćwiczeń oddychających. Zapis fotograficzny z tych praktyk został dodany do książki O.Z. Hanisza. Aby w pełni móc odebrać projekt dyplomowy należy przejść przez ćwiczenia oddechowe i następnie odwiedzić wystawę na której można zaznajomić się z pracami.

* Johanes Itten, Sztuka barw, Kraków 2015, opis.

Wszystkie
prace