Marzena Abrahamik - Biografia

Marzena Abrahamik – ukończyła Uniwersytet Yale z tytułem magistra sztuk pięknych oraz otrzymała licencjat z nauk politycznych i filozofii z Uniwersytetu Loyola. Jest artystką wizualną i wykładowczynią School of the Art Institute in Chicago, zainspirowanym osobistymi historiami i przywiązaniami do nieosiągalnych i niezbędnych do przetrwania fantazji, aby dalej badać społeczne formacje i przemiany. Pracując nad seriami fotograficznymi, w których obrazy są zakotwiczone w wydarzeniach historycznych, jej formalne zainteresowania oświetleniem, kolorem, ruchem i gestem łączą poszczególne obrazy w niewyobrażalne dzieła.

Wystawy: Girl Play & A L’ouest, indywidualne eskpozycje w Johalla Projects, wystawa w The Turchin Centre for the Visual Arts oraz wystawa w Gallery of Classic Photography.

Wystawy zbiorowe: Serralves Foundation w Porto, Heaven Gallery, Latitude, Whitney Houston Biennale, Silver Eye Center for Photography, Weinberg/Newton Gallery, Soccer Club, Aperture, Johalla Projects, Art & Design Festival oraz Międzynarodowy Festiwal Fotografii.

Bibliografia: The Art of Mushroom, Sacrosanct i Shannon.

Nagrody: Fulbright Scholar Award, John Ferguson Weir Award, PACC, & IAS Artist Project Grant.

Kolekcje: Art Institute w Chicago, Muzeum Fotografii Współczesnej i Biblioteka Haasa.

Marzena Abrahamik

Underground

Underground to wizualny projekt badawczy, poruszający takie zagadnienia, jak wkład kobiet w polskie górnictwo, proces odchodzenia od produkcji węgla i wynikające z niego przemiany kulturowe w regionie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – największego zagłębia węglowego w Europie.

Poprzez zderzenie indywidualnych historii i doświadczeń swoich bohaterek ze strukturalnymi zmianami związanymi z rozwojem regionu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Marzenie Abrahamik udaje się wydobyć wyzwania kluczowe nie tylko dla tego przemysłowego regionu Europy, a dotyczące przeciwstawnych racji polityki gospodarczej i potrzeby odpowiedzi na zmiany klimatyczne, globalnego kryzysu energetycznego i konieczności zmiany na bardziej czyste/zielone źródła energii.

Podczas gdy Polska nadal stara się dywersyfikować gospodarkę i tworzyć alternatywne miejsca pracy dla przemysłu węglowego i górnictwa, projekt skupia się na istniejącej architekturze kopalń, które powoli przekształcane są w infrastrukturę kultury oraz na kształtowaniu się w tej sferze współczesnej kobiecej tożsamości.

Underground jest kontynuacją wcześniejszych projektów Marzeny Abrahamik, badających ponowoczesną fragmentację kobiecej tożsamości, zakotwiczonej w doświadczeniu historycznym. Projekt sprawdza, w jaki sposób kobiety-górniczki mogą być przedstawiane jako podmioty, przeciwstawiając się binarnemu systemowi reprezentacji, a jednocześnie nie skupiając się na fizycznych zdolnościach protagonistek.

Underground przygląda się trwającym złożonym zmianom tożsamości narodowej i lokalnej w Polsce oraz bada, w jaki sposób kobiety pracujące w śląskim przemyśle mogą na nowo wyobrazić sobie siebie w społeczności, której zwornikiem nie będzie już kultura przemysłu węglowego.

Wszystkie
prace