Michalina Kacperak - Biografia

Michalina Kacperak studiowała filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2018 roku studentka fotografii w Łódzkiej Szkole Filmowej. Stosuje wiele technik obrazowania, od tradycyjnej fotografii po kolaże i wykorzystywanie materiałów archiwalnych. Najważniejsza część jej pracy poświęcona jest osobistym, wielowarstwowym historiom poruszającym wątki związane z dzieciństwem, pamięcią, wykluczeniem społecznym i szeroko pojętą tożsamością.

Michalina Kacperak

Prześwit

Niewielkie miasto na południu Polski, niecałe 20 000 mieszkańców.
Do 1968 roku znajdowało się tu pięć zakładów karnych. Obecnie w mieście działają dwa duże więzienia mieszczące do 18 000 osadzonych.
W czasach komunizmu Józef K. przepracował trzydzieści lat w jednym z zakładów. Był wychowawcą do spraw kultury i oświaty. Znajdował się w centrum wszystkich kulturalnych wydarzeń odbywających się w tamtym czasie na terenie więzienia. Wewnątrz albumów fotograficznych, które pozostały po jego śmierci, jego wnuczka – autorka projektu odnalazła więcej pytań niż odpowiedzi.
Kolaże są częścią projektu Prześwit. Wykorzystane materiały pochodzą z miesięcznika o tym samym tytule, wydawanego w czasach komunizmu na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich, a także z prywatnych archiwów byłych funkcjonariuszy więzienia.

Wszystkie
prace