Paweł Giza

Tam nic nie ma

Tam nic nie ma – to książka jednej kopii. Dzieło, które powstało w ramach warsztatów Warsztaty w Drodze 3
prowadzonych przez Piotra Zbierskiego i Bartłomieja Talagę.

Wszystkie
prace