Xue Jiang

day dream

sen na jawie (od maja 2019 r. do lipca 2020 r. Łódź , Polska)

“Zostajemy w domu, to jest bezpieczne, to jest dom,
to jest miejsce do odpoczynku i przygotowania się do ponownego wyjścia.
Ale, co jeśli nie możemy wyjść. W tym projekcie staram się
ukazać relacje między mieszkańcami, które zostały
zniekształcone przez nadmierny kontakt.
To może się zdarzyć między rodzinami, partnerami, przyjaciółmi,
co bardziej istotne, między tobą a ” sobą samym”.

witam w moim śnie na jawie.
po zakończeniu snu, wychodzisz za drzwi.
ale czy ty naprawdę z nich wyszedłeś?”

//

day dream (05/2019-07-2020, lodz, poland)

we stay indoors. it`s safe, it`s home, it`s the place to get rest
and prepare to go out again.
but, what if we can not go out.
In this project, I`m trying to portray the relationship
between the inhabitants and which got distorted by the excessive contact.
it can be happened between families, partners, friends,
more essential, between you and the self.

welcome to my daydream.
after the dream ends, you get out of the door.
but have you really get out of it?

Wszystkie
prace